Få land har så høy andel trehusbebyggelse som Norge. Helt fram til tidlig 1900-tall ble trehusmiljø bygget uten krav til brannvegg eller 8 meter avstand, som er vanlig i dag. Trehusmiljøene har stått gjennom nedgangstider og forvitring, byggeboom og saneringsplaner. I dag utgjør de noen av våre fremste nasjonale kulturminner.

I Norge er over 200 trehusmiljø registrert som verneverdig tett trehusbebyggelse. I Brannvesenet Sør har vi 14 av disse bebyggelsene.

OmrådeKommune
BorhauggardenFarsund
FedaKvinesdal
GahreLindesnes
KorshavnLyngdal
LoshavnFarsund
RemeLindesnes
SandenLindesnes
StøkkanLindesnes
SvinørLindesnes
SælørLyngdal
TranggataLindesnes
VestersidenFarsund
ØvrebyenLindesnes
ÅvikLindesnes

Det er gjennomført tiltak i en del av områdene, men fortsatt gjenstår mange.