Det er bare lov til å avfyre fyrverkeri på nyttårsaften, mellom klokken 18.00 og 02.00. Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse. Det skal ikke brukes fyrverkeri i tett bebyggelse, i nærheten av tørr skog eller andre steder der det kan være brannfarlig.

Vær obs på at det etter politivedtektene er forbud mot bruk av fyrverkeri enkelte steder i Kvinesdal og Lindesnes kommune.

Lindesnes kommune:

 • Furulunden
 • Risøbankområdet
 • Den tette verneverdige trehusbebyggelsen i Mandal sentrum (Øvrebyen, Støkkan, Tranggata og Sanden)
 • De andre områdene regulert til bevaring (Gahre, Reme, Svinør og Åvik)

Bybroa i Mandal er godkjent oppskytingsplass for fyrverkeri.

Kvinesdal kommune:

 • Nedre Feda
 • Fedavollen

Ut over dette oppfordrer Brannvesenet Sør til at det ikke brukes fyrverkeri i følgende områder, da disse også regnes som tette verneverdige trehusområder:

Farsund kommune:

 • Borhauggarden
 • Loshavn
 • Vestersiden

Lyngdal kommune:

 • Korshavn
 • Sælør

Dyrevelferd

I Farsund kommunes politivedtekt fokuseres det på dyrevelferd i forbindelse med bruk av fyrverkeri. Det skal foregå i betryggende avstand fra landbruksbygninger og der hvor utsatte dyreslag befinner seg, for eksempel hester. Selv om dette ikke spesifiseres i vedtektene i våre andre kommuner, er dette fornuftige kjøreregler å følge uansett hvilken kommune du befinner deg i.

Slik bruker du fyrverkeri riktig

 • Bruk fyrverkeri kun på nyttårsaften, mellom klokken 18.00 og 02.00.
 • Sørg for at bakkebatteriet står trygt og støtt, pakk gjerne rundt med snø hvis det finnes.
 • Unngå at fyrverkeriet blir fuktig eller vått.
 • Les bruksanvisningen og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting.
 • Bruk beskyttelsesbriller for å unngå øyeskader.
 • Tenn aldri lunta to ganger. Hvis den ikke tenner første gang, vent 30 minutter, dynk med vann og lever tilbake til forhandler.