Som alarmanleggkunde hos Brannvesenet Sør kobles du opp mot 110-sentralen. 110 Agder IKS er et interkommunalt selskap som eies av alle kommunene i Agder. Sentralen tar imot og håndterer brannalarmer på vegne av brannvesenet i hele regionen, og alarmerer lokale ressurser når det er nødvendig.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om å bli alarmkunde hos oss. Avtaleskjema må benyttes ved ønske om direkte tilknytning til 110-sentralen.

110 Agder IKS

110-sentralen er samlokalisert med politiets operasjonssentral (112) og helses AMK-sentral (113) på det nye politihuset i Kristiansand, der også alle nødsamtaler fra innbyggere og besøkende i Agder håndteres og koordineres – ofte også med påfølgende innsats fra lokalt brannvesen.

Henvendelser til 110-sentralen utenom akutte hendelser eller nødsamtaler – bruk telefon 37 06 55 50.