Les mer om våre oppdrag

 • Branner
  Røykdykker dekket i sot

  Bygningsbranner
  Bygningsbranner omfatter brann i alle typer bygninger: Fra små boliger til store bygninger innen næring, helse og skole. Av brannoppdrag utgjør bygningsbranner den største kategorien vår, tett etterfulgt av brann i gress/innmark og brann i skorstein. Bygningsbranner kan ha mange forskjellige årsaker. Noen av de vanligste årsakene er matlaging, feil bruk av elektrisk utstyr og åpne flammer fra for eksempel levende lys eller ved røyking.

  Sotbranner
  Sotbranner, også gjerne kalt pipebranner eller skorsteinsbranner, oppstår når uforbrent beksot som sitter inne i skorsteinen tar fyr. Sotbranner har normalt sin sesong fra høsten, gjennom vinteren og til litt utpå våren, i den tiden hvor det fyres mest. Sotbranner skyldes at brukeren av ildstedet fyrer feil, gjerne ved å bruke for våt ved eller strupe trekken. Unngå sotbrann og lær om riktig fyring ved å klikke her.

  Skogbranner
  Som med sotbranner, har også skogbranner naturlig nok sin sesong. Denne er normalt om våren og sommeren når det er tørrere i skog og annen utmark. Den største årsaken til brann i terrenget er menneskelig aktivitet og uforsiktighet. Langvarig tørke, lav luftfuktighet og vind bidrar til økt skogbrannfare. Skogbranner er ofte oppdrag som krever mange mannskaper, og ved større hendelser bistår gjerne skogbrannhelikopteret og Sivilforsvaret med mannskaper og utstyr.

 • Trafikkulykker
  Trafikkulykke i tunnel.

  Ved trafikkulykker går det ofte et varsel til både politi, ambulanse og brannvesen. Brannvesenets oppgaver under trafikkulykker er blant annet å sikre skadestedet, ivareta pasienter og frigjøre personer som sitter fast. Noen ganger opplever nødetatene at det skjer ulykker ved et skadested når forbipasserende trafikanter blir nysgjerrige på hva som foregår. Hold øynene på veien og respekter skilting og sperringer.

 • Vannredning
  Dykking

  Ved Mandal brannstasjon har Brannvesenet Sør redningsdykkertjeneste. Dette innebærer at vi rykker ut på melding om drukning i vårt eget område, men at vi også kan bistå i andre deler av Agder dersom vi får en forespørsel.

  Ved stasjonene Mandal, Farsund, Åmot og Åseral har Brannvesenet Sør beredskap for overflateredning. Dette innebærer redningsinnsats i eller like under vannoverflaten.

 • Akutt forurensning
  IUA-øvelse

  Brannvesenet Sør håndterer uhell med ulike kjemikalier og gass i vårt område. Dette kan for eksempel oljesøl i forbindelse med lekkasjer eller skipsforlis. Det forekommer også uhell med kjemikalier som fraktes langs vei, jernbane eller som lagres og brukes i industrien.

  Det finnes et vidt spekter forskjellige farlige stoffer, og de har forskjellig faregrad. Det kan dreie seg om alt fra giftige syrer til oljeprodukter. For de farligste stoffene bruker vi heldekkende kjemikaliedrakt.

  Brannvesenene er organisert i et Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). Brannvesenet Sør er en del av Vest-Agder IUA.