Dersom det skal foregå overnatting i bygninger som ikke er beregnet til dette formålet, må det gis melding til brannvesenet. Dette kan være overnatting i skoler, kirker, forsamlingslokaler gymsaler etc. Innmeldingen på denne nettsiden gjelder for kommunene Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal og Åseral.

Det skal være trygt å sende sine barn på overnatting i forbindelse med turer og andre tilstelninger. Vi setter derfor en del krav til organisatoriske og bygningsmessige forhold:

 • Det skal være minimum én våken nattevakt.
 • Det skal være en ansvarshavende som er over 18 år.
 • Ansvarshavende skal ha navneliste over overnattingsgjestene.
 • Nattevakter og ansvarshavende skal ha tilgang på telefon.
 • Overnattingsrom skal ha direkte utgang til terreng.
 • Det skal ikke være bygningsmessige avvik på brannsikkerheten.
 • Det skal være utarbeidet instrukser beregnet for overnattingsformålet.
 • Alle skal kjenne instruksene og vite hvordan de skal handle ved brann.
 • Alle skal kjenne rømningsveiene.
 • Ansvarshavende og vakter skal kjenne plassering og riktig bruk av slokkeutstyret.
 • Der hvor det er montert brannalarmanlegg, skal det være detektorer i alle rom der det er overnatting. Dersom bygget kun har røykdetektorer i rømningsveier og korridorer, må det monteres standard røykvarslere i taket i overnattingsrommene. I hvert rom med overnatting skal det være en romansvarlig, denne skal sørge for å varsle ansvarshavende dersom det skjer noe uforutsett.

Der hvor det ikke er montert brannalarmanlegg skal det i tillegg være våken nattevakt plassert i tilhørende rømningsveier/korridorer.

Dersom det er gjennomført kvalifisert brannteknisk vurdering av bygningen med tanke på overnatting, så vil den gjelde foran disse retningslinjene.