Brannvesenet Sør er organisert i Vest-Agder IUA. IUA står for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, og er et samarbeid mellom ulike kommuner for nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene som inngår i Vest-Agder IUA er våre eierkommuner Lindesnes, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Farsund og Kvinesdal, samt kommunene Flekkefjord og Sirdal.

IUA Vest-Agder er en del av den administrative sammenslutningen IUA Agder, som også inkluderer Midt-Agder IUA og Aust-Agder IUA.

Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om:

  • Liv
  • Helse
  • Naturmiljø
  • Næringsinteresser

Ved fare og ulykkeshendelser vil liv og helse ha førsteprioritet, og alle tilgjengelige ressurser vil bli disponert til redningsarbeidet. Parallelt med redningsarbeidet vil det, så langt det er praktisk mulig, mobiliseres utstyr og personell for å hindre eller begrense skade som følge av akutt forurensning. Naturmiljøet skal prioriteres foran næringsinteresser.