Forbudet fra 15. april til 15. september er det som gjerne kalles bålforbudet. Det finnes imidlertid en fleksibilitet i forskriften som sier at det likevel er tillatt å gjøre opp ild når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå. Merk at Brannvesenet Sør ikke bistår i denne vurderingen. Det må den som tenner vurdere selv. Her er noen ting å tenke på før du tenner på:

 • Vurder disse forholdene

  Er underlaget vått eller tørt? Et vått eller snødekt underlag er tryggere og har mindre risiko for brannspredning.

  Hvordan er vindforholdene? Ved kraftig vind kan glør fra bålet spre seg og antenne nærliggende terreng.

  Er det vegetasjon eller bygninger i nærheten? Hold trygg avstand til brennbare ting.

  Bruker du rent trevirke? Bruk kun rent, tørt trevirke. Søppel som plast, bleier, juicebokser o.l. skal aldri kastes på bålet. Det avgir giftige gasser, som dere som sitter rundt bålet puster inn. Ta med søppelet hjem. Det er heller ikke tillatt å brenne bygningsavfall, plast og oljeprodukter og lignende. Forbudet er hjemlet i forurensningsloven.

  Har du nok slokkevann? Ta med nok vann til å slokke bålet grundig. Tenn eventuelt bål i nærheten av sjø, vann eller bekk og bruk dette som slokkevann.

  Er bålet helt slokket? Før du drar må du slokke bålet grundig ved å dynke det med rikelige mengder vann. Bål kan blusse opp igjen om det ikke er skikkelig slokket.

  Har du sjekket skogbrannfaren? Unngå bålbrenning når skogbrannfaren er høy, altså på oransje eller rødt farenivå.

  Skal du tenne bål på svaberg? Ikke gjør det. Det er forbudt på grunn av svimerkene det etterlater.

For at brannvesenet skal ha oversikt og for å unngå unødige utrykninger, ønsker vi at bålbrenning skal meldes inn.

Ofte stilte spørsmål

 • Kan jeg tenne bål i Furulunden?

  I Furulunden og Risøbankområdet er bålbrenning og grilling utenom tilrettelagte plasser ikke tillatt. Dette er vedtatt av Mandal bystyre 20. juni 1996. En eventuell dispensasjon må innhentes av rådmannen i Lindesnes og brannsjefen. På Hundesletta i Risøbankområdet har Parkvesenet montert opp permanent grill. I den senere tid har de også montert griller ved Lillebanken og ved Rundingen. Grillene er ikke låst, og kan fritt disponeres.