Per juni 2024 har Brannvesenet Sør utfordringer med å levere fullstendig postliste. Det jobbes med å løse dette problemet.