Bygg bålet riktig

  • Bruk tørre vedkubber nederst, en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst.
  • Tørr ved veier lite og har dype sprekker.
  • Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

Tenn fra toppen

  • Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.
  • Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet blir mangedoblet.

Sørg for nok luft

  • Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opptil 5 minutter til det brenner godt.
  • Først når ildstedet er varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.
  • Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.