For brannvesenet er det viktig at dette arbeidet er godt planlagt og at det meldes inn til 110-sentralen før man setter i gang med brenningen.

Steg 1

Bonden/svilaget tar kontakt med brannvesenet i god tid i forkant for å gå beskjed om hvilke områder de har tenkt å svi av i løpet av våren. 

Gå inn på Norgeskart.

Målestokk må hver enkelt vurdere, men i utgangspunktet ser vi for oss at målestokk 1:25 000 benyttes. Trykk på Lag turkartàLast ned kart. Dette kan ta litt tid.

Bonden/svilaget tegner inn de områdene de har tenkt å svi av i løpet av våren i underkartene til turkartet. Det vil si at dersom det skal brennes i rutenummer 4, blar man til side 4. Her tegner man inn området man ønsker å svi av. Områdene merkes med stedsnavn.

Ferdig merket kart sendes til: post@brannsor.no. Legg: flage@brannsor.no og hoyland@brannsor.no på kopi.

Når kartene er mottatt vil brannvesenet plotte inn de forskjellige områdene på kartet vi deler med 110-sentralen.

Beitelag1

 

Steg 2

For å ivareta sikkerheten mens man skal svi, må det utarbeides arbeidskart. Det er viktig med en felles forståelse over hvilke farer/begrensningslinjer som er i området man skal svi. Dette kan gjerne gjøres i god tid før man skal svi.

Blå/svart strek vise hvilke risikoer man har området. Slik som: hytter, hus, strømledninger, infrastruktur, m.m.  

Rød strek viser naturlige begrensningslinjer (myr, innsjø, bekk, m.m.)

Beitelag2

Brannvesenet eller kommunen kan være behjelpelig med å skrive ut flere arbeidskart i A3 dersom det er nødvendig. Ta kontakt med:

Lisa i Kvinesdal: flage@brannsor.no

Torbjørn i Mandal: hoyland@brannsor.no

Når risikoer og begrensingslinjer er tegnet inn på kartet sendes dette kartet til:

post@brannsor.no, Legg: flage@brannsor.no og hoyland@brannsor.no på kopi.

Så vil vi formidle kartet til beredskapen.

 

Steg 3

En til to dager før brenningen skal skje, melder bonden/svilaget  det inn i bålportalen til 110 Agder. 

 

Meld ditt bål /din flatebrenning/sviing her.

Beitelag3

Trykk på Flatebrenning/sviing.

 

Fyll ut info. 

Beitelag4

 

På punkt 3 vil det ikke være mulig å søke dispensasjon. Det er opp til hver enkelt å vurdere om flatebrenning/sviing kan gjennomføres. Det kan være lurt å sjekke Yr før man skal brenne. 

 

Søk på stedà trykk på detaljer. Her står det masse nyttig informasjon man må ta hensyn til. 

På punkt 6 må ansvarlig person oppgis. Dersom det skulle bli en forsikringssak, dvs. en hytte går tapt, eller naboen sitt plantefelt brenner ned, er det denne personen som er ansvarlig.

Beitelag5

På punkt 10. oppgis nærmeste adresse.

Beitelag6

På punkt 11 skrives stedsnavn på området de har tenkt å svi (stedsnavnet som allerede er meldt inn på turkartet). F.eks. «Kvinlog svilag skal svi Beritsheie (se DSB kart)»

Antall personell og tilgjengelig utstyr er ønskelig at står beskrevet under punkt 11.