Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har publisert en veileder for sikkerhet ved store arrangementer. Veilederen er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter. Her finner du veilederen for sikkerhet ved store arrangementer.

Klikk her dersom du skal melde inn ditt arrangement til Brannvesenet Sør.