Brannbamsen Bjørnis

Brannvesenet Sør har en dyktig brannkonstabel og brannforebygger i Brannbamsen Bjørnis. Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og har gode råd om brannvern til alle.

For oppdatert informasjon om Brannvesenet Sørs Bjørnis-arrangementer, følg oss på Facebook og Instagram.

Visste du at Brannbamsen Bjørnis har økt brannsikkerheten i norske hjem?

Barnehager

Hver mai måned inviterer Brannvesenet Sør hundrevis av barn til å besøke noen av våre brannstasjoner. Tradisjonelt dreier dette seg om stasjonene Mandal, Lyngdal, Farsund og Åmot. Alle barnehagene i våre kommuner får tilbudet i god tid før de aktuelle datoene i mai.

Det er det eldste årskullet i barnehagen som inviteres til brannstasjonen. Før besøket ønsker vi at barna har gått gjennom det nasjonale pedagogiske opplegget om brannvern for barn i barnehagen, som er utarbeidet av teamet i Brannbamsen Bjørnis.

6. klasse

Hver september måned besøker Brannvesenet Sør og Det lokale eltilsyn (DLE) 6. klassene i våre kommuner. Undervisningsopplegget består av brannvernopplæring, opplæring i el-sikkerhet, samt at elevene får prøve brannslukking med skumapparat. Det er Å Energi som administrerer og planlegger undervisningsopplegget.