Beredskapsavdelingen

Automatisk brannalarmanlegg

Kr. eks. mva

Kr. inkl. mva

Tilkoplingsgebyr brannalarm (per anlegg)

1 100

1 376

Overvåke brannalarm 2024 (per år)

7 074

8 843

Unødig brannutrykning – kunder (per utrykning)

7 105

8 882

Unødig brannutrykning – vaktselskap, 2 ganger rettsgebyr (per utrykning)

2 554

3 193

Unødig brannutrykning – kunder mobile alarmsendere (skip, oljeplattformer etc) (per utrykning)

9 559

11 949

Unødig brannutrykning – kunder mobile alarmsendere (skip, oljeplattformer etc)
overstigende 2 timer (per påbegynte
time)

3 689

4 611

 

Timelønn ved utfakturering til kunde

Kr. eks. mva

Kr. inkl. mva

Timelønn dagtid, virkedager kl 06 – 21 (per time)

767

959

Timelønn natt kl 21 – 06 og lør/søndag (per time)

871

1 089

Timelønn bevegelige helligdager (per time)

894

1 118

Dykking, utstyr og mann, min. 3 timer (per time)

1 150

1 437

 

Utstyr til vannfylling, spyling, akutt forurensning

Kr. eks. mva

Kr. inkl. mva

Bark for oljesøl (40 l) (per sekk)

272

340

Engangslense m/skjørt 2X12,5 m (per sekk)

5 404

6 756

Engangslense dia 12,5 cm, 2X25 m, bomullslense (per sekk)

4 438

5 547

Vannfylling tankbil på brannstasjonen, inntil 10 m³ (per 10m³)

383

479

Vaskestoff for veibane (per liter)

144

179

 

Bruk fremkomstmiddel i forbindelse med oppdrag

Kr. eks. mva

Kr. inkl. mva

Båt (ved bruk av kommunal båt), min. 3 timer (per time)

689

861

Utrykningsbil (per time)

760

950

Km-sats til kunde for brannvesenets bil – stor bil (per km)

12,1

15,1

Km-sats til kunde for brannvesenets bil – liten bil (per km)

6,0

7,5

 

Utleie

Kr. eks. mva

Kr. inkl. mva

Leie av armatur til normalutlegg (ikke til private) (per døgn)

1 027

1 284

Leie av brannslange (pr rull 20-25 m) (ikke til private) (per døgn)

533

667

Leie av stor pumpe (min. 3 timer) (per time) *(1)

665

832

Leie av liten pumpe (min. 3 timer) (per time) *(1)

487

609

Leie av elektrisk pumpe (per døgn)

320

400

Leie av røykmaskin (per time) *(2)

665

832

Merknader

Oppdrag faktureres med påslag for 3% administrasjon
1) Operatør og forbruk drivstoff kommer i tillegg
2) Operatør kommer i tillegg

 

Annet

Kr. eks. mva

Kr. inkl. mva

Luftfylling (per liter)

29,9

37,3

Utrykning bærehjelp/assistanse for Prehospitale tjenester, inntil 2 timer (per utrykning)

7 388

9 236

 

Forebyggende avdeling og boligseksjonen

Feiing av pipe (ekstrabestilling utenom feiefrekvens) (per stk)

2 500

3 125

Undervisning inkl. forberedelse og reisetid (dagtid 8-15.30) (per øvelse)

4 000

4 000

Undervisning inkl. forberedelse og reisetid (kveld 15.30-21) (per øvelse)

6 000

6 000

Undervisning inkl. forberedelse og reisetid (helg) (per øvelse)

8 000

8 000

Materiell til øvelser (per øvelse)

1 100

1 376

Pulverapparat til øvelse (per stk)

311

389

Skumapparat til øvelse (per stk)

189

236

Bjørnis ettermiddag/kveld (per stk)

4 000

5 000