Området til Brannvesenet Sør har per 2024 litt over 52.000 innbyggere, og består av alt fra kyst til heier og fjell, noe som gir en store variasjoner i type oppdrag.

Brannvesenet Sør er Norges sørligste brannvesen, og har 13 brannstasjoner og 2 branndepot spredt fra Lindesnes i sør til Åseral i nord. Les mer om våre brannstasjoner her.

Ansatte

Brannvesenet Sør har rundt 200 ansatte, hvor flertallet er ansatt i deltidsstillinger. Det jobber 32 heltidsansatte i Brannvesenet Sør. Organisasjonen er delt inn i en beredskapsavdeling og en forebyggende avdeling. I tillegg har organisasjonen en administrasjon. Klikk her for kontaktinformasjon.