I Brannvesenet Sør sitt område, og spesielt i kommunene Kvinesdal, Lyngdal og Farsund, er det lange tradisjoner for å svi flater og brenne kratt. Perioden like før bålforbudet trer i kraft 15. april er normalt sett en hektisk periode for slik aktivitet.

Dersom det skal svis og brennes, oppfordrer Brannvesenet Sør til at dette gjøres med en god plan og kontroll gjennom hele aktiviteten. Man må stille med nok mannskaper og utstyr, slik at sviingen ikke kommer ut av kontroll. Ikke minst er det viktig at aktiviteten meldes inn til 110-sentralen i Agder. Dette for å forhindre unødige utrykninger.