Ledige stillinger

BVS012 960x720

Ved brannstasjonen på Konsmo har vi ledig stilling.

Brannkonstabel deltid ca 1 % stilling.

Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men pliktig til å bære utvarslingsutstyr. Brannkonstabelens arbeidsoppgaver er utrykning ved brann og ulykker, røykdykking samt øvelser. Det er til 8-12 øvelser à ca. 2 timer per år med møteplikt.

Følgende kvalifikasjoner/betingelser ønskes:

  • Arbeidssted og bosted innenfor 4 minutter fra brannstasjonen
  • Førerkort kl. BECE
  • Må oppfylle fysiske/psykiske samt medisinske krav til røykdykking
  • Deltakelse i brannvesenet krever godkjennelse fra hovedarbeidsgiver
  • Vilje til nødvendig opplæring/kompetanseheving
  • God samarbeidsevne og fleksibilitet

Eventuelle manglende kvalifikasjoner kan eventuelt tilegnes etter ansettelse. Aktuelle søkere må gjennomgå fysisk test. Brannkonstabelen plikter å delta i eventuell dreiende vaktordning, samt bære utvarslingsenhet (radio) på fritiden.

Stillingen avlønnes i st.kode 7237 i det kommunale regulativ, i tillegg kommer en årlig godtgjørelse på kr. 20.000 for å bære utvarslingsenhet.

Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold, stillingsbetegnelse som følge av framtidig organisering. Den som tiltrer stillingen må framlegge helse- og politiattest. Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder, herunder 6 mnd. prøvetid.

Spørsmål om stillingen rettes til utrykningsleder Odd Ågedal tlf 913 56 607 eller leder beredskap Endre Børufsen tlf 482 03 413.

 

Søknadsfrist: Seleksjon og intervju gjøres fortløpende, utlysningen fjernes når stillingen er besatt.

(Publisert: 13.10.2020)

 


 

For brannkonstabelstillinger:

Aktuelle kandidater må tilfredsstille kravene gitt av Arbeidstilsynet til helseundersøkelse for røyk- og kjemikaliedykkere.

Krav og testprogram finner du her: pdfInformasjon fysiske tester.pdf

 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit