Brannvesenet Sør IKS driver ikke med "godkjenning" av bål. Du vurderer selv om bålbrenning er trygt eller ikke. Det er personen som tenner bålet som er ansvarlig. 

Bålet skal kun bestå av rent trevirke. Miljøfarlige materialer skal ikke brennes, jamfør forurensningsloven. Eksempler på slike materialer er malt/trykkimpregnert trevirke eller søppel som plast, møbler, dekk etc. Gjør deg selv, naboene og kloden en stor tjeneste ved å levere slikt avfall til nærmeste avfallsmottak.

110-sentralen i Agder ønsker at du som skal brenne bål melder dette inn. Da har de oversikt over hvor og når det skal brennes bål. Bålbrenning kan meldes inn her.

Brannvesenet Sør IKS ønsker alle en god og trygg feiring.

Forholdsregler ved sankthansbål

  • Sjekk skogbrannvarselet til Yr og ta hensyn til vindforhold
  • Før du tenner opp, sørg for å ha tilstrekkelig med slokkemiddel tilgjengelig
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
  • Den som er ansvarlig for å tenne bålet er også ansvarlig for å slokke det
  • Ha god avstand til bygninger og brennbart materiale
  • Bålbrenning på fjell og svaberg kan føre til skader på fjellet og er da ikke lov
  • Det er forbudt å brenne plast og annet søppel
  • Bålet skal være helt slokket før du forlater det