pen and paper 1524244444rrn

Installering og omplassering av ildsted

E-postadresse (kvittering)*
Melder er:*

Bygg

Søk adresse på seeiendom.no for å finne gårds- og bruksnummer.

Gnr*
Bnr*
Er eiendommen seksjonert?*
Seksjonsnr (hvis eiendommen er seksjonert)
Adresse*
Postnr*
Poststed*
Kommune*
Fornavn (eier)*
Etternavn (eier)*
Adresse (eier)*
Postnr (eier)*
Poststed (eier)*
Telefon (eier)*
E-post (eier)*
Fabrikat*
Rentbrennende*
Maks effekt i kW*
Montert dato*
Kommentarer (frivillig felt)
Produktnavn*
Brensel*
Utskifting*
Skorsteinstype*
Dimensjoner i mm eller tommer*
Rehabilitert år (ÅÅÅÅ) (Frivillig felt)
Totalt antall ildsteder på skorsteinen*
Kommentar (frivillig felt)
Fornavn (montør)*
Etternavn (montør)*
Adresse (montør)*
Postnr (montør)*
Poststed (montør)*
Telefon (montør)*
E-post (montør)*
Orgnr (montør)
Har du gjort deg kjent med innholdet i monteringsanvisningen?*
Er ildsted montert etter monteringsanvisning?*
Er alle avstandskrav til brennbare materialer overholdt?*
Er monteringsanvisning på norsk eller annet skandinavisk språk?*
Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?*
Er det tilfredsstillende atkomst for feiing av skorstein?*
Er ildstedet sikret tilstrekkelig forbrenningsluft?*
Er røykrør montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?*
Er det brukt innmuringsstuss i hullet til skorsteinen?*
Er skorsteinen egnet for tilkobling til det aktuelle ildstedet?*
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning i boligen?*
Har ildstedet godkjente krav til røykutslipp, som fremgår av NS 3058/59?*
Er bunnen av skorsteinen tømt for mur og betong?*
Har kunde fått gjennomgang av virkemåte og opptenning?*

Husk å sjekke

- avstand brannmur

- avstand til brennbart materiale

- avstand til tak

- husk plate foran ildstedet


Ved montering av peis eller annet tungt ildsted

- husk å sjekke om gulvet tåler belastningen


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit