pen and paper 1524244444rrn

Søknaden må være innsendt innen 30. april i salgsåret. Salg til forbruker er kun tillatt i tiden 27. – 31. desember.
For tillatelsen gjelder følgende vilkår, jfr. Forskrift av 26. juni 20020 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11. 

Kommune:*
Forretningens adresse:*
Forretningens telefon:*
Ansvarshavende:*
Stedfortreder:*
Varetype (fyrverkeri-klasse):*
Maksimum vekt brutto:*
Maksimum vekt netto:*
Oppbevaringsmåte:*
Salgssted: *
Dokumentasjon på gjennomførste kurs om fyrverkeri og bruken av dette vedlegges:*
Firmattest fra Foretaksregisterert vedlegges:*
Søkers vareleverandør*
Sett kryss:*


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit