Her finner du informasjon om politiske saker, vedtak og vedtekter som gjelder vår organisasjon Brannvesenet Sør IKS.

VEDTEKTER:

pdfSelskapsavtale

pdfBrannstyrets medlemmer

 

ROS-analyser 2023  
pdfBeredskapsanalyse pdfAnalyse av stasjonsstruktur
pdfForebyggendeanalyse pdfRisiko- og sårbarhetsanalyse
   
   
Årsberetning  
Årsmelding 2022  
Årsmelding 2021  
pdfÅrsmelding 2017.pdf  
   
Styresaker Møteprotokoll styresaker
pdf21. mars 2023 pdf21. mars 2023
pdf6. mars 2023 pdf6. mars 2023
pdf5. desember 2022 pdf5. desember 2022
pdf5. september 2022 pdf5. september 2022
pdf31. mai 2022 pdf31. mai 2022
pdf7 mars 2022 pdf7. mars 2022
  pdf 6. desember 2021
pdf6. desember 2021 pdf 6. september 2021
pdf7. juni 2021 pdf7. juni 2021
pdf15. mars 2021 pdf15. mars 2021
pdf25. januar 2021 pdf25. januar 2021
pdf21. september 2020 pdf21. september 2020
  pdf8. juni 2020
pdf5. mars 2020 pdf5. mars 2020
pdf2. desember 2019 pdf2. desember 2019
pdf8. april 2019  
pdf10. desember 2018 pdf10. desember 2018
pdf5. november 2018 pdf5. november 2018
  pdf11. juni 2018
pdf11. september 2018 pdf11. september 2018
pdf12. mars 2018 pdf12. mars 2018
pdf11. desember 2017 pdf11. desember 2017
pdf12 september 2017 pdf12. september 2017 
   
   
   
Representantskapsaker  Møteprotokoll representantskapet
   
pdf9 oktober 2023 pdf9. oktober 2023
pdf24. april 2023 pdf24. april 2023
pdf10. oktober 2022 pdf10. oktober 2022
  pdf2. februar 2022
pdf6. april 2022 pdf6. april 2022
pdf26 januar 2022  
pdf27. september 2021 pdf27. september 2021
- pdf13. august 2021
- pdf4. juni 2021
pdf26. april 2021 pdf26. april 2021
pdf17. november 2020 pdf17. november 2020
pdf12. oktober 2020  
pdf16. desember 2019 pdf16. desember 2019
pdf9. november 2018 pdf9. november 2018
pdf28._september_2018  
pdf20. april 2018 pdf20. april 2018 
pdf29 september 2017  
   
   
 Retningslinjer vedtatt av brannstyret  
 Retningslinjer for ytringsfrihet: pdfYtringsfrihet 
 Internvarsling av kritikkverdige forhold: pdfInterne varsler
 Ekstern varsling av kritikkverdige forhold: pdfEksterne varsler

 

 

 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit