Tranggata i Mandal er byens gågate og har et yrende liv om sommeren. Husene ligger tett og inneholder i hovedsak butikker og virksomheter i første etasje og boenheter i andre etasje. I 2004 startet brannsikring av gata. Dette ble et samarbeidsprosjekt bestående av brannvesenet og gårdeiere i gata. Befaring i alle bygninger viste at ca halvparten var utstyrt med brannalarmanlegg. Bygningene ligger tett og det er ingen naturlige brannskiller her.

Målet for en sikringsplan i Tranggata var at ett hus skal kunne brenne ned uten at dette skal smitte til nabobygg. Løsnignen var da å installere automatisk brannvarslingsanlegg i alle bygninger med direkte varsling til 110-sentralen, samt å montere fasadesprinkler og overtenningskontroll på loft. Venstre bilde viser påkoblingspunkter for fasadesprinkler. 

Bygg 2Tranggata


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit