ovrebyen-2

Multiconsult as har på oppdrag fra Brannvesenet Sør IKS (BvS) utarbeidet en rapport for Brannsikring av den tette trehusbebyggelsen i Øvrebyen i Mandal. Rapporten tar for seg området Øvrebyen, fra Rundkjøring ved vestre brohode, Amaldus Nielsensgate, Nordgata, Store Elvegate, Skinnermoen, Kirkemurgata og Haugen.

Rapporten tar for seg dagens tilstand og kommer med følgende forslag til tiltak:

  • Automatisk brannvarsling i alle bygninger innenfor det definerte området
  • Supplering av brannvesenets utstyr med skjæreslokker og varmekamera
  • Vanntåke på kalde loft
  • Fasadesprinkling i enkelte områder

Dersom vi skal lykkes med et brannsikringsprosjekt i denne bydel, er vi helt avhengig av et positivt samarbeid med bygningseierne, samt at store deler av finansieringen kommer som tilskudd.

Artikkel i Lindesnes avis om kameraovervåking 24.06.2014 >> (Krever abonnement)
Artikkel i Fædrelandsvennen om test av varmekamera 14.10.2014 >> (Krever abonnement)


pdfRapport om brannsikring av Øvrebyen.pdf
pdfHandlingsplan brannsikring - Mandal_kommune.pdf

 

 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit