Loshavn

Brannvesenet utarbeidet i 2006 en brannsikringsrapport for Loshavn.
Denne konkluderer blant annet med følgende tiltak:

  • Bedre utstyr til førsteinnsats
  • Tidlig varsel til brannvesen
  • Fasadesprinkling
  • Loftsprinkling
  • Opplæring av lokale beboere

Rapporten kan leses i sin helhet her:  pdfBrannsikring_Loshavn.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit