saeloerPå oppdrag fra Lyngdal kommune utarbeidet Rambøll i 2020 en brannsikringsplan for Korshavn og Sæløer.

DSB i samarbeid med Riksantikvaren gjennomførte i 2005 en nasjonal kartlegging av verneverdig, tett trehusbebyggelse i Norge. Korshavn og Sæløer er blant de cirka 180 områdene som oppfyller kriteriene som ble satt.

Utarbeidelsen av en helhetlig brannsikringsplan for den tette trehusbebyggelsen i Sæløer og Korshavn har vært organisert i et tverrfaglig prosjekt. Prosjektet har hatt deltagelse fra Sæløer velforening, Korshavn grendelag, Brannvesenet Sør IKS, Agder fylkeskommune, Lyngdal kommune og Rambøll Norge AS.

Følgende tiltak er foreslått:

  • Brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet og om mulig vanntåkeanlegg i skolebygget på Sæløer (bør undersøkes nærmere)
  • Varmedetekterende kameraer som overvåker bygningsmasse i Korshavn og på Sæløer og overfører alarm automatisk til brannvesenet
  • Etablering av 2 branndepoter i Korshavn, med pumper, slanger og annet utstyr for brannbekjempelse
  • Fasadesprinkling, «vannvegg» e.l. av båthuset i sentrumsbebyggelsen i Korshavn
  • Mobile dysetårn til utplassering mellom to bygninger ved brann
  • Seriekoblede røykvarslere, felles brannvarslingssystemer med alarmoverføring og utvendige varslingsenheter på hus i Korshavn og Sæløer
  • Brannalarmanlegg med direktevarsling i bygninger i sentrum av Korshavn
  • Komfyrvakter anbefales i alle fritidsboliger
  • Modernisering av el.anlegg inkl. overspenningsvern, lynavlederanlegg mv.
  • Organisatoriske tiltak; informasjonskampanjer, branninstrukser, sjekklister, brannøvelser o.l.

pdfBrannsikringsplan_Korshavn_og_Sæløer.pdf

pdfVedlegg_2_Kart_Korshavn-Sælør_200-294.pdf


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit