nedre fedaPå oppdrag fra Kvinesdal kommune utarbeidet Asplan Viak i 2018 en brannsikringsplan for Nedre Feda.

DSB i samarbeid med Riksantikvaren gjennomførte i 2005 en nasjonal kartlegging av verneverdig, tett
trehusbebyggelse i Norge. Nedre Feda er et av cirka 180 områder som oppfyller kriteriene som ble satt.

De skadeforebyggende tiltakene i planen omfatter blant annet:

  • Kontroll av vannverkets kapasitet.
  • Kontroll av elektriske anlegg ut over el.-tilsyn.
  • Kommunale regler/forskrifter (bålbrenning, pyroteknisk vare, reguleringsplan, brannteknisk
    byggesaksbehandling, prioritert branntilsyn).
  • Skifte til nedgravde avfallsbeholdere og/eller brannsikre avfallsbeholdere.
    Informasjon og brannøvelser.
  • Fjerne vegetasjon (et mindre område).

pdfBrannsikringsplan_Nedre_Feda.pdf


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit