gagata i mandal hvite trehus

Verneverdige, tette trehusmiljøer med fare for områdebrann er å betrakte som uerstattelige nasjonale kulturverdier.

Riksantikvaren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte i 2005 en brannteknisk og kulturhistorisk kartlegging av tett verneverdig trehusbebyggelse. Her ble det registrert 167 områder, hvor man mener det kan være fare for områdebrann. I tilegg antar man at det er områder som ikke ble registrert i kartleggingen, slik at man totalt operer med ca. 180 slike områder. Oversikt over områdene finnes i rapporten "Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse"

I Brannvesenet Sør sitt område er følgende steder tatt med i oversikten:

Område Kommune
Borhauggarden Farsund
Feda Kvinesdal
Gahre Lindesnes
Korshavn Lyngdal
Loshavn Farsund
Reme Lindesnes
Sanden Lindesnes
Støkkan Lindesnes
Svinør Lindesnes
Sælør Lyngdal
Tranggata Lindesnes
Vestersiden Farsund
Øvrebyen Lindesnes
Åvik Lindesnes

Det er gjennomført tiltak i en del av områdene, men fortsatt gjenstår mange. Beskrivelse av tiltak er gitt i undermenyer for hvert enkelt sted.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit