Brannvesenet Sør er med på en landsomfattende kampanje som setter fokus på brann- og elsikkerhet på barneskoletrinnet.

Som følge av dette så har vi gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Agder Energi (Det lokale EL-tilsyn). Sammen besøker vi i september måned alle 6.klassene i vår region, for å snakke om brann og el-sikkerhet. De litt mindre skolene besøker vi gjerne bare annen hvert år, men da slår vi sammen to årskull. Alle våre 6. klassene får tilbudet, enten det er hvert år eller annen hvert.

Dette er et frivillig besøk for skolene, men vi oppfordrer alle skolene til å takke ja til tilbudet som sendes ut hver sen-sommer (i august måned).

Vi arbeider for at det ikke skal begynner å brenne, så vi ønsker å dele vår kunnskap om branner og brannsikkerhet, slik at flest mulig skal få en brannsikker hverdag.

Et slikt 6.klasse besøk tar normalt 2 timer å gjennomføre. Det starter med at brannvesenet og el-tilsynet snakker litt om brannvern og elvett i klasserommet. Vi avslutter besøket med at vi går ut, der lærer alle elevene hvordan er brannslokningsapparat fungerer, og de får lov til å slokke en liten brann med hjelp av skumapparat som vi har med oss. Det er en målsetning at samtlige skal få prøve, men om det av forskjellige grunner er noen som ikke ønsker dette, skal de få slippe.

Selve brannen er laget med propangass som bobler gjennom et vannbad, instruktøren fra brannvesenet styrer brannen med kontrollbryter til propanflaskene. Det er ingen brennende væsker som flyter i karet, så det er en trygg måte å gjennomføre en slokkeøvelse på.

Til orientering kan det nevnes at det i 2020 vil komme et nytt 6.klasse opplegg, hvor vi møter følgende figurer fra Team Bjørnis:

  • Ella Eltilsyn
  • Filip feier
  • Farid Forebygger
  • Rikke røykdykker

Mer om det nye opplegget vil komme i løpet av nyåret.

Hino 13


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit