1821190.jpg

Test røykvarsleren!
Den vanligste måten å teste røykvarsleren på er å trykke inn testknappen. Du kontrollerer da at alarmfunksjonen virker og at batteriet er i orden. Vil du teste detektorsystemet i røykvarsleren fullt ut, kan du f.eks. blåse litt sigarettrøyk opp i varsleren eller blåse ut en fyrstikk under varsleren. Det finnes også spesiell testgass på sprayflasker som man kan få kjøpt fra røykvarslerforhandlerne. 1. desember er en passende dato for batteriskift. Skift batteriet en gang pr. år! (Dersom du ikke har batteri med lengre levetid, eller røykvarslere tilkoplet strøm.) Produsentene av røykvarslere hevder at varsleren ikke varer lenger enn rundt 10 år. Da bør den byttes ut. Dette kan bety at røykvarsleren ikke lenger har de egenskapene den hadde da den var ny.

Røykvarsleren redder liv!
Fra en vanlig husbrann dannes det svært store mengder røyk og de fleste som omkommer i brann dør på grunn av røykforgiftning. Det er derfor viktig å ha røykvarsler i alle boliger, slik forskriften sier. På den måten kan man få et tidlig varsel om brann slik at man kan redde seg selv og andre i boligen og få mulighet til å slokke brannen. Det finnes røykvarslere som er spesielt tilpasset hørselshemmede. Alarm gis enten med en høyere frekvent lyd, med lys, sengevibrator eller en kombinasjon av disse.

Plassering
Røykvarsleren skal monteres i taket, minimum 50 cm fra vegg. Den skal kunne høres tydelig på soverommet når døren er lukket. Plasser alltid røykvarslerne der det er størst fare for brann, for eksempel ved kjøkken og stue. Røykvarsler bør også monteres i barnerom. Alle boliger skal minst ha en røykvarsler. I store boliger eller i hus med flere etasjer bør det monteres flere røykvarslere. Det bør være minst to i hver etasje og alle bør seriekoples. Røykvarslerne skal være montert minst 50 cm. fra vegg. Helst midt i rommet.


Forskriftskrav
Alle boliger skal minst ha en godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket, jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn, § 5-1. Det er eier av boligen som er ansvarlig for å anskaffe og montere røykvarsler. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batterier.

Har du sjekket slokkeutstyret?

 • En brann utvikler seg raskt - med slokkeutstyr kan du slokke brannen i startfasen
 • Det er påbudt med husbrannslange eller håndslokkeapparat
 • Slokkeutstyret skal være lett tilgjengelig - les bruksanvisningen
 • En husbrannslange skal kunne nå til alle rom i boligen
 • Sjekk at slokkeutstyret er i orden

Vet du nødnummeret til brannvesenet?

 • Rask varsling gir rask hjelp. Ring 110
 • Når du melder brann: Si hvem du er og oppgi riktig adresse
 • Ikke legg på telefonrøret før brannvesenet sier at det er greit.

Har du sjekket rømningsveien?

 • Du skal kunne komme deg raskt ut av boligen - uten å bruke nøkkel
 • Rømningsveiene må ikke blokkeres av møbler, sykler, barnevogner og andre ting
 • Ved større boligenheter bør rømningsveiene ha god belysning
 • Har du gjennomført brannøvelse i ditt eget hjem eller i din hytte? Hvor skal dere f.eks. møtes?

Bruker du stearinlys med omtanke?

 • Ikke bruk lysmansjetter
 • Bruk kun lysestaker av ubrennbart materiale
 • Plasser lysene i god avstand fra gardiner og lignende

Røyker du?

 • Ikke ligg og røyk! Du kan sovne og det kan ta fyr i klær og møbler
 • Røyking på senga eller sofaen er den vanligste dødsbrannårsaken
 • Bruk et stort og stødig askebeger
 • Tøm asken på et trygt sted

Har du sjekket hva du selv har lov til å gjøre på det elektriske anlegget?

 • Du har ikke lov til å installere eller utføre arbeid på det fastmonterte elektriske anlegget
 • Du har kun lov til å montere løse lampeledninger og lignende

VSRTDIh

Fyrer du riktig?

1. Fyr med tørr ved
Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca. 60% vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt for tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.

2. Fyr med god trekk
Det trenges mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppig ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen.

3. Unngå rundfyring
Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det beksot i pipa som kan ta fyr og mye forurensning slippes ut i luften. Det kan oppstå forpufninger som kan gi store sotskader i boligen. I verste fall kan også giftig gass lekke ut i rommet og føre til forgiftning og død.

4. Hvis pipebrann:
Skulle pipebrann oppstå, må du straks stenge igjen alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld. (spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres på peisen). Hold godt øye med loft og kjeller og vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder der treverket kommer inntil pipa. Slokking må overlates til brannvesenet. Etter brannen må pipa kontrolleres av feiervesenet.

5. Husk gnistfanger i peisen
Mesteparten av peisåpningen må tildekkes med gnistfanger. Gnister og glør kan sprette langt og lage svimerker i gulvtepper og møbler. Ofte kan dette føre til brann. Vær oppmerksom på at brensel av gran og furu utvikler spesielt mye gnister, mens løvtrevirke har langet mindre gnistutvikling.

Slokkerunde
Noe av det viktigste du selv kan  gjøre er å ta en "slokkerunde" i din bolig hver kveld. Sjekk alle rom og slå av alt av elektriske apparater som ikke skal stå på, påse at ingen ovner er tildekket, slukk levende lys, slå av TV-en med avknappen, og la ikke kaffetrakter, vannkoker, mobilladere og liknende stå med støpselet i stikkontakten om natten. Ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin hvis du ikke er hjemme eller hvis du ligger og sover. Disse produktene sammen med komfyren topper brannårsaksstatistikken og skal ikke brukes uten tilsyn.

Skjøteledninger
Skjøteledninger/padder må ikke brukes på produkter som trekker mye strøm. Produkter som varmeovner, oljeovner, vannkokere osv. trekker alene like mye strøm 10 stk. 50" flatskjermer. Skjøteledninger skal heller ikke brukes som permanent opplegg. Skjøteledning/padde skal alltid tilkobles til fast stikkontakt, dvs. skjøteledninger/padder koblet i serie er ikke tillatt.

Barnerom
Løse lamper på barnerom er en brannfelle, bruk kun fastmonterte lamper. I tillegg må man passe på varmeovner slik at disse ikke tildekkes. Stikkontakter som ikke er i bruk bør sikres med sikkerhetsplugg.

Bål - grill
Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket. Pass også på hvor du plasserer grillen - spesielt engangsgrillen!


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit