70005 3

Brannvesenet Sør sin forebyggende avdeling har som formål å forebygge brann ved å 

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
  • Gjennomføre brannforebyggende tilsyn
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane

Brannvesenets forebyggende avdeling har tradisjonelt gjennomført branntilsyn i såkalte særskilte brannobjekter. Dette er bygninger og objekter der en brann kan medføre tap av mange liv, eller påføre store skader på helse, miljø eller materielle verdier.

Vi bedriver også brannvernopplæring av barn og unge. Her starter vi i barnehagen med brannbamsen Bjørnis. Der får barna med seg hjem en sjekkliste de skal gjennomføre sammen med mor og far, og som premie kommer brannvesenet på besøk i barnehagen med brannbil. Når de kommer til 6. klasse får alle en innføring i farer forbundet med brann og elektrisitet. Dette er et samarbeid mellom Brannvesenet Sør og Agder Energi. Barna får også prøve å slokke en brann med en skumslokker.

Vi tilbyr også opplæring av personell som arbeider innen helsesektoren. Ansatte i hjemmesykepleien er på besøk i mange hjem der det bor eldre og uføre. Vi ønsker å trene "blikket" til de som arbeider i hjemmetjenesten, slik at de lettere kan se hva som utgjør potensielle brannfarer i hjemmet. Vi lærer også opp ansatte i kommunale pleie og omsorgsinstitusjoner på forespørsel. Vi gjennomfører også øvelser og opplæring for ansatte i industri og andre bedrifter. 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit