0f71b7eb8139294b38c4226c213c4352

Tilsyn og feiing i fritidsboliger

Forskrift om brannforebygging fra 01.01.2016 pålegger kommunene å utføre tilsyn og feiing i fritidsboliger på lik linje med bolighus. Det stilles samme krav til brannsikkerheten i fritidsboliger som i bolighus. Dette omfatter skorstein, ildsted, røykvarslere, slokkemidler og rømningsveier.

Fritidsboliger skal risikovurderes på lik linje med bolighus, og frekvensen for tilsyn og feiing settes ut fra dette. Kostnaden med tilsyn og feiing er selvfinansierende og faktureres i forbindelse med kommunale avgifter. Dersom du er fakturert for tilsyn og feiing, men enda ikke har fått tilbud om disse tjenestene i din fritidsbolig, vil du bli kontaktet i løpet av året


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit