Boligseksjonen

Brannvesenet Sør IKS er ansvarlig for feiing i Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal og Åseral kommune. Brannforebyggerens lovpålagte arbeid er i alle norske kommuner behovsprøvd. Behovsprøvd tilsyn og feiing betyr at hvert enkelt objekt vil få sin unike risikovurdering som bestemmer frekvensen på besøket.

Fritidsboliger skal også feies og ha tilsyn, men der kan hyppigheten være annerledes. Du kan lese mer om feiing og tilsyn i fritidsboliger ved å trykke her.

Det er hver enkelt kommune som fastsetter det endelige beløpet du betaler for tilsyn og feiing. Det er også hver enkelt kommune som krever inn gebyret. Gebyret kommunene krever inn går til å opprettholde tilbudet om tilsyn og feiing, og henger ikke sammen med hvor ofte et bygg får utført tjenesten.

Hvis du ikke bruker fyringsanlegget (peis, ovn, pipe) ditt, kan du søke om fritak for gebyret. I overmenyen finner du skjema for gebyrfritak, eller ved å trykke her.


ZiVeno6

Tilsyn

Hva et tilsyn vil omfatte, og de forberedelser du må gjøre før vi kommer til deg.

rkPcfP6

Feiing

Hva en feiing vil omfatte, og de forberedelser du må gjøre før vi kommer til deg.

FR9FbM3

Krav og avvik

Her kan du lese mer om dette.

ChvDASM

Kontakt

Lurer du på noe vedrørende feiing og tilsyn? Ta gjerne kontakt.

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit