Slik forbereder du deg til besøk av feieren

Huskeliste før feieren kommer:

 • si fra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen
 • alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • legg frem stige. Da ser vi at varselet/lappen om vårt besøk er mottatt
 • sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)

Under besøket vil vi:

 • kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • feie skorsteinen
 • fjerne sot fra sotluke
 • gi generell brannverninformasjon (f.eks. plassering av røykvarslere og slokkeutstyr m.m.)
 • gi fyringsteknisk veiledning

12312314.jpg Tegning av montering av sklisikring.

Eiers ansvar

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må du sørge for at hele fyringsanlegget (dvs. peis, ildsted, parafinovn osv.) er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.


Taksikring

Taksikringsutstyr skal være typegodkjent og ha monteringsveiledning på norsk. Utstyret skal monteres som monteringsveiledningen beskriver.

 • Trinnet/takstigen skal være festet til bærekonstruksjon.
 • Feste kun rundt taklekter er ikke tillatt.
 • Trinnene skrus sammen til en sammenhengende stige.
 • Trinnene/takstige skal være på siden av pipen helt ned til takrenna.
 • Ved sideveis forflytning på tak skal det benyttes takbro. Enkle trinn plassert sideveis er ikke tillatt. Se illustrasjon under.

Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til atkomst til taket. På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 m, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst. Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng.


Plattform

På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

Plattform.jpg
Til venstre: Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro.
Til høyre: På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m
over taket må det være plattform eller feieluke.


Gangbru

Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein. Du finner informasjon om kravene til taksikring her:


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit