Slik forbereder du deg til besøk fra brannvesenet

Huskeliste før vi kommer:

 • si fra til alle i boligen om besøket
 • fyringsanlegget må være kaldt og ikke i bruk under besøket
 • alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • sørg for at stige og taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand

Under besøket vil vi:

 • kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • feie skorsteinen ved behov
 • fjerne sot fra sotluke ved behov
 • gi generell brannverninformasjon (f.eks. plassering av røykvarslere og slokkeutstyr m.m.)
 • gi fyringsteknisk veiledning

Eiers ansvar

Etter at du har mottatt varsel om tilsyn eller feiing, må du sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for inspeksjon, samt utstyrt og innrettet slik at det kan inspiseres på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.


Taksikring

Bare dokumentert utstyr er tillatt. Dokumentert utstyr har:

 • feste i bærekonstruksjon
 • god korrosjonsbeskyttelse
 • godkjent monteringsanvisning
 • leverandørens merke
 • styrke til å tåle feste av sikkerhetsline med full belastning fra en fallende person

Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til atkomst til taket. På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 m, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst. Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng.


Plattform

Plattform.jpg

På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.


Gangbaner

Gangbro

Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via gangbaner.

Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein. Du finner informasjon om kravene til taksikring her:


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit