Hull i skorsteinen skal tettes med det samme materialet som skorsteinen er bygd av.  Eventuelle gamle røykrør må fjernes.

Teglskorsteiner tettes ved å legge en teglstein (murstein) inn i hullet i hele hullets dybde, men unngå at den stikker inn i skorsteinen. Gjør den det, vil den rugges løs når feieren slipper ned kosten og drar den opp, med det resultat at det blir glipper rundt tettingen, m.a.o. ny sprekkdannelse i skorsteinen. Deretter fylles det rundt med varmebestandig mørtel som fås kjøpt i småpakninger i byggevarehus/varmeforhandlere.

Teglskorsteiner som er rehabilitert med nytt innerrør, ta kontakt med firma som har rehabilitert.

Elementskorsteiner tettes med elementer produsert for formålet.

Stålskorsteiner: Ta kontakt med leverandøren av skorsteinen.

Dersom alle ildsteder fjernes, anbefaler vi at skorsteinen tettes på toppen med for eksempel ei skiferplate som mures fast slik at den motstår kraftig vind, men slik at den kan fjernes dersom skorsteinen besluttes tatt i bruk igjen. En åpen skorstein kan medføre fuktinntrenging.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit