Peis krever et eget skorsteinsløp på grunn av behovet for tilluft.

Steng spjeldet når peisen ikke er i bruk.

 Peis-grueBilde1

Til murte peiser brukes vanligvis fasadetegl av normalformat, NS 3000, trykkfasthetsklasse 350 (35 N/mm2) Mørtelkvalitet kan være Klasse A eller B i henhold til NS 3108. Ildrommet skal ha utforing av ildfast stein med minst 65 mm tykkelse.

Murt peis skal stå på bærende eller støpt fundament, eventuelt på dekke av betong eller lettbetongelementer. Der murverket støter mot brennbart materiale, skal det ha en tykkelse på minst 470 mm fra ildrommet til treverket. Denne tykkelsen kan reduseres til 350 mm når det mellom murverket og det brennbare materialet legges en spesiell plate av ubrennbart materiale med varmemotstand minst 0,04 m2K/W. f. eks. Promatek eller Firefly.

Ildrommet skal ha en utforing av ildfast stein som i bunnen og vangene skal ha en tykkelse på minst 65 mm. Denne utføringen er medregnet i de nevnte murtykkelsene på 470 mm og 350 mm.


 

Gulv foran peis

Hvis gulvet foran peisen er av brennbart materiale, skal det være kledd med stålplate eller annet egnet og ubrennbart materiale, f. eks. skiferheller, keramiske flis, varmebestandig glass som er produsert for formålet. Dersom flis benyttes, må det påses at de legges slik at det blir tett i fugene, dvs. ingen åpenrom. Platen skal dekke gulvet til minst 300 mm fra peisbunnens forkant og minst 800 mm fra ildrommets indre hjørne eller kant.

Der peisbunnen er ført minst 300 mm fram foran peishetten, og avstanden fra peisbunnens forkant til ildrommets indre hjørne eller kant er minst 800 mm, kan plate på gulvet sløyfes.

 

Når peisbunnen  er høyere enn 470 mm, skal gulvplatens framspring forlenges med samme mål som høydeøkningen. F. eks. Hvis peishøyden er 900 mm blir kravet til plate 900 mm – 470 mm + 300 mm = 730 mm.

 

 Peis-grueBilde2

Opplysningene er hentet fra Byggdetaljblad 552.135. Peisinnsats er lukket ildsted, og kravene fins i monteringsanvisningen


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit