Det er Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven som setter krav til fyrrom. I hht § 7 - 24 settes det krav om at Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmluftsaggregat for flytende eller gassformig brensel med innfyrt effekt mer enn 50 KW skal være egen branncelle, vanligvis er kravet til vegger, gulv og tak In1. Det var siste utgave av Tekniske forskrifter som gjaldt da fyrrommet var anlagt som angir kravene. Dersom disse ikke er oppfylt, skal fyrrommet oppjusteres til dagens standard. Der det monteres fyrkjel som kan brukes både på elektrisitet og olje/parafin, gjelder kravene til olje/parafinfyrt ildsted.  Ved vedfyrte kjeler, gjelder særskilte krav.

Dette betyr at vegger, tak og gulv skal være i ubrennbart materiale. Det vil si at vegger, gulv og tak må være i materiale med brannmotstand tilsvarende en halv time, altså enten gips eller stein (mur). Dør må ha brannklassifisering minimum B30/EI30 og være selvlukkende. Dessuten må alle kabelgjennomføringer være forsvarlig tettet.  NB Røykrørsgjennomføringer må ikke tettes med gips, men med egnet, klassifisert materiale.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Brannvesenet Sør IKS har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit