Brannmur, brannpanel eller andre godkjente brannmursplater kan benyttes til brannmur.

Brannmur kan bygges opp av Lecablokker eller tilsvarende produkt, murstein (teglstein) eller Siporex eller tilsvarende produkt. Den må være minimum 10 cm tykk, og forsiden må pusses. Kan tildekkes med keramiske fliser, naturstein eller den kan males med egnet maling eller slemmes/pusses.

Brannmursplater: Det finnes flere godkjente produkter på markedet. Ta kontakt med byggvareforretninger eller ildstedsforhandlere. 

Gipsplater er ikke godkjent som brannmur, heller ikke doble gipsplater.

Eventuelle nye produkter må ha Sintefgodkjenning eller tilsvarende samt monteringsanvisning.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk.

Brannvesenet Sør IKS har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit