Skorsteinen skal ha så mange feieluker som er nødvendig for forsvarlig feiing. Feieluke må ikke komme nærmere brennbart materialer enn 300 mm. Alternativt kan brennbart materiale tildekkes med ubrennbart materiale med forsvarlig brannmotstand, K1-A eller tilsvarende. Under feieluke som er plassert over røykrørsinnføring, skal gulv av brennbart materiale dekkes med en ubrennbar plate i en horisontal avstand fra feieluke på minst 300 mm.

Feieluke og karm skal være av støpejern eller tilsvarende ubrennbart materiale. Karmen skal ha fals som luka skal slutte tett til. Luka skal hvile på hengsler og kunne lukkes med solid slå. Feieluke skal være minst så stor som skorsteinens tverrsnitt, men behøver ikke være større enn 470 mm x 470 mm for skorsteinstverrsnitt over 470 mm x 470 mm. Feieluke bør være lett tilgjengelig og må ikke plasseres i rom hvor det kan forekomme brennbare gasser. Bildene nedenfor er hentet fra Byggdetaljblad 552.141.

 123.jpg


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit