Etter gjennomført feiing og tilsyn vil du få tilbakemelding om det er avdekket avvik på fyringsanlegget. Du får da en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding på hvordan avviket skal rettes og en frist for utbedring. Tilbakemeldingen må sendes skriftlig til oss enten via brev eller pr. e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husk å merke tilbakemeldingen med navn og adresse.

Det er eiers ansvar at fyringsanlegget fungerer som det skal, og tilfredstiller de krav som fastsettes i forskriftene. 

Avvik defineres som: Dersom det foreligger overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, vil det foreligge avvik. Avvik vil i hovedsak være brudd på krav fastsatt i Forskrift om brannforebygging § 6

Anmerkning defineres som: Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 

Her kan du lese mer om noen av de mest vanlige avvikene og krav til utbedring:


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit