Mandal 500

Geografisk plassering: norgeskart 

Ansatte ved Mandal brannstasjon:

Mandal brannstasjon er hovedstasjonen for Brannvesenet Sør IKS.
Administrasjonen for BvS ligger i Mandal, her sitter brannsjef, administrasjonssjef og øvingsleder.
På forebyggende avdeling er det seksjonsleder og to branninspektører.
Beredskapsavdelingen har avdelingsleder, tre utrykningsledere og syv brannkonstabler i heltidsstilling.
Boligseksjonen har seksjonsleder, fire brannforebyggere og en dokumentasjonsansvarlig.
 
Videre er det fem brannkonstabler i deltidsstilling.
 
Mandal brannstasjon er utstyrt med ordninær mannskapsbil, tankvogn med 13.000 liter vann, høyderedskap til 32 meter, redningsbil utstyrt for trafikkulykker og dykkeroppdrag samt en redskapsbil med materiell til forsterkning av øvrige brannstasjoner i regionen.
 
Vaktordning:
Utrykningsleder og to brannkonstabler er kassernert, og én brannkonstabel på dreiende hjemmevakt.

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit