Åmot 300 2018

Geografisk plassering: norgeskart 

Ansatte ved Åmot brannstasjon:

Ved stasjonen er det tilknyttet 16 deltidsansatte med utrykningsleder i vaktordning.
Herav 4 utrykningsledere og 12 brannkonstabler.
 
Brannstasjonen er også bemannet med én person på forebyggende avdeling.
 
Vaktordning:
Utrykningsleder går i dreiende hjemmevakt.
 
Stasjonen er utstyrt med mannskapsbil med frigjøringsverktøy for trafikkulykker og tankvogn med 10.000 liter vann.
 
FOREBYGGENDE AVDELING
Lisa Flage2  Ole Jørgen Søstrand    
Lisa Flage
Branningeniør
 
Ole Jørgen Søstrand
Feiersvenn
   
BEREDSKAPSAVDELING
 Magne Hunsbeth 2018
 Glen Ivar Knabenes
Roy Svendsen 
Frode Grindland
Magne Hunsbedt
utrykningsleder
 
Glenn Ivar Knabenes
utrykningsleder
 
Roy Svendsen
utrykningsleder
 
Frode Grindland
utrykningsleder
 
 Bjørn Morris Egenes 2018
 Remi Røynestad 2019
 Kimmy Sandvand 2019
 Stian Sindland
Bjørn Morris Egenes
brannkonstabel
 
Remi Røynestad
brannkonstabel
 
Kimmy Sandvand
brannkonstabel
 
Stian Sindland
brannkonstabel
 
 Øyvind Kongevold
 Sveinung Syvertsen 2018
 Daniel Ree 2018
 Christer Rafoss 2018
Øyvind Kongevold
brannkonstabel
 
Sveinung Syvertsen
brannkonstabel
 
Daniel Ree
brannkonstabel
 
Christer Rafoss
brannkonstabel
 
 Sven Arne Solberg
 Torgeir Svendsen 2018
 Steffen Johnsen
Rolf Arne Ditlefsen
Sven Arne Solberg
brannkonstabel
 
Torgeir Svendsen
brannkonstabel
 
Steffen Johnsen
brannkonstabel
 
Rolf Arne Ditlefsen
brannkonstabel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit