Konsmo 2018 300

Geografisk plassering: norgeskart

Ansatte ved Konsmo brannstasjon:

Ved stasjonen er det tilknyttet 12 deltidsansatte uten vaktordning.
Herav er det 2 utrykningsledere og 10 brannkonstabler.
 
Stasjonen er utstyrt med ordinær mannskapsbil.
 
 Odd Ågedal1
 Njål Kristensen1
 Brannvesenet Sør emblem
John Olaf Ågedal1 
Odd Ågedal
utrykningsleder
 
Njål Kristensen
utrykningsleder
 
Magnus Ågedal
brannkonstabel
 
John Olaf Ågedal
brannkonstabel
 
 Torbjørn Helle1
Brannvesenet Sør emblem 
SHaaland 
 Brannvesenet Sør emblem
Torbjørn Helle
brannkonstabel
 
Tore Vrålstad
brannkonstabel
 
Stanley Håland
brannkonstabel
 
Torleif Rafoss
brannkonstabel
 
 Åsmund Birkeland1
 Rolf Johnny Vrålstad1
 André Ågedal
 Per Øyvind Nordland 2018
Åsmund Birkeland
brannkonstabel
 
Rolf-Johnny Vrålstad
brannkonstabel 
 
André Ågedal
brannkonstabel
 
Per Øyvind Nordland
brannkonstabel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit