IMG 5452

Brann, ulykke og dykking

Bilmateriell:
I regionen har vi totalt 32 kjøretøy, herav konvensjonell brannbil med vanntank og pumpe med tilhørende utstyr: 15 stk, tankbiler: 6 stk, stigebil: 1 stk - plassert på stasjonen i Mandal, og utstyrsbil: 1 stk. Resten av bilparken nyttes som vaktbil, feierbiler samt mannskapsbiler. 

Materiell:
Flere typer hengere for transport av konvensjonelt brannmateriell og spesialutstyr. 45 stk. røykdykkerapparater. Brannvesenet Sør IKS er også utstyrt med redningsverktøy til bruk ved ulykker, bl.a. trafikkulykker hvor mennesker sitter inneklemt i kjøretøy. Slikt utstyr er plassert ved brannstasjonen i Birkeland, Farsund, Åmot, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Spangereid og Åseral. 

Ved brannstasjonen i Mandal er det også dykkertjeneste. Her er det til enhver tid dykkere på vakt som betjener hele regionen. Dykkertjenesten er strengt regulert i lov og forskrift. Det er derfor kun tillatt å utføre redningsoppdrag i forbindelse med drukning. Vi har derfor ikke lov til å bistå ved for eksempel tau i propellen.

Tankvogner

Redningsverktøy

Mandal

Til venstre: Alle brannstasjonene, stasjoner med tankbiler er markert med gult.
I midten: Brannstasjoner som er utstyrt med redningsverktøy til bruk ved trafikkulykker o.l.
Til høyre: Brannstasjoner hvor dykkertjeneste tilbys.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit