2010.06.04 Oljevernøvelse Gismerøya 122

IUA – Interkommunalt Utvalg mot Akutt olje- og kjemikalieforurensning.

På Agder har tre IUA'er laget en felles beredskapsplan, denne finner du her.

 

Beredskap mot akutt olje- og kjemikalieforurensning er på landsbasis organisert i 34 IUA-regioner underlagt Kystverket.

IUA Vest Agder vestre del innbefatter kommunene:

Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal og Åseral.

Brannvesenet Sør IKS er vertsbrannvesen med ansvar for den daglige drift samt opplæring av brannmannskapene i regionen.
For bekjempelse av oljesøl langs kysten har vi ca. 1.200 meter oljelenser med tilhørende utstyr plassert på brannstasjonen i Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og Mandal. I tillegg har vi 225 meter lenser fordelt på brannstasjonen i Sirdal, Byremo og Åseral.

I beredskap mot kjemikalieulykker (tankbilvelt) har vi tilhenger med tetteutstyr, kjemikaliedrakter, oppsamlingskar, presenninger etc. ved brannstasjonen i Flekkefjord og Mandal.

 

Politiske saker:

Årsmeldinger  Rapport fra øvelser med Kystverket
pdfÅrsmelding 2016  pdf2017_Rapport_IKLØ
pdfÅrsmelding 2015   
pdfÅrsmelding 2014.pdf  
   
   
Styresaker Møteprotokoller
pdf5. April 2018 pdf5. April 2018 
pdf18. oktober 2017 pdf18. oktober 2017 
pdf14. mars 2017  pdf14. mars 2017 
pdf7. oktober 2016 pdf7. oktober 2016 
pdf4 mai 2016.pdf pdf4. mai 2016.pdf
   


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit