header-mobil-480

header-mobil-480

 

Høsten er kommet - og med den øker antall pipebranner. En kraftig pipebrann kan være farlig ved at brannen sprer seg til huset, enten ved at pipen sprekker, eller at gnistregn fra skorsteinen setter fyr på taket. Har du fått pipebrann må du ringe 110 for å varsle brannvesenet, så er det lurt å stenge trekken i ovnen for å begrense brannen. Se etter at ikke det ligger mye brennbart lagret inntil feieluken da denne blir svært varm.

085744 Pipebrann1

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyr riktig - unngå brann

1. Fyr med tørr ved

Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca. 60%vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt for tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.

image002

 

 

2. Fyr med god trekk

Det trenges mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppig ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen.

image003

 

 

3. Unngå rundfyring

Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det beksot i pipa som kan ta fyr og mye forurensning slippes ut i luften. Det kan oppstå forpufninger som kan gi store sotskader i boligen. I verste fall kan også giftig gass lekke ut i rommet og føre til forgiftning og død.

image004

 

 

4. Hvis pipebrann

Skulle pipebrann oppstå, må du straks stenge igjen alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld. (spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres på peisen). Hold godt øye med loft og kjeller og vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder der treverket kommer inntil pipa. Slokking må overlates til brannvesenet. Etter brannen må pipa kontrolleres av feiervesenet.

image005

 

 

5. Husk gnistfanger i peisen

Mesteparten av peisåpningen må tildekkes med gnistfanger. Gnister og glør kan sprette langt og lage svimerker i gulvtepper og møbler. Ofte kan dette føre til brann. Vær oppmerksom på at brensel av gran og furu utvikler spesielt mye gnister, mens løvtrevirke har langet mindre gnistutvikling.
Bilder og tekst er hentet fra info brosjyre utarbeidet av Norsk Brannvernforening i samarbeid med tidligere Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Statens Bygningstekniske etat.

image006

 

 

Velg tekststørrelse:
Brann 110
Brann og akutt forurensing
Politi 112
Politi og redningssentral
Ambulanse 113
Ambulanse og lege

INFO:
Skogbrannfaren kan man sjekke på Yr.no her >>

Du følger vel Brannvesenet Sør på Facebook?
Se større Facebook-boks >>

Artikkelvisninger
428772

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

 Brannvesenet Sør IKS hovedkontor i Mandal:
Tlf: 38 27 01 10   |   Faks: 38 26 48 62   |   post@brannsor.no

Post- og besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal

Øvrig kontaktinformasjon >>
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9

4550 Farsund

Øvrig kontaktinformasjon >>

Webløsning ©2014 av Salit