header-mobil-480

header-mobil-480

Lover vedtas av Stortinget og er det øverste nivået i et hierarki av felles dokumenter som angir hvordan virksomheter og ansatte skal forholde seg. 

Hierarkiet ser slik ut:

  • Lover
  • Forskrifter
  • Veiledninger
  • Standarder
  • Retningslinjer

Lover og forskrifter MÅ oppfylles, mens en veiledning gir en mer utfyllende informasjon om hvordan forskriftenes krav kan oppfylles.

Her finner du en oversikt over aktuelle lover og forskrifter, samt veiledninger.

 

Brannloven

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven)

Ut i fra brannloven springer det flere forskrifter, disse er gitt nedenfor under hvert enkelt fagområde:

 

Forskrifter og veiledninger

Håndtering av farlig stoff, eksplosiver og transport av farlig stoff

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utformer forskrifter og veiledninger disse finner du på dsb sine nettsider via denne linken: 

Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig stoff

 

Forebyggende brannvern og dimensjonering av brannvesen

Forskrifter og veiledninger som om fatter tilsynssaker, forebyggende brannvern og dimensjonering av brannvesen vinner du her:

Forebygging, dimensjonering av brannvesen og nødnett

 

 

Forskrift om internkontroll

I tillegg til fagforskriftene skal enhver virksomhet også følge forskrift om internkontroll:

Internkontrollforskriften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velg tekststørrelse:
Brann 110
Brann og akutt forurensing
Politi 112
Politi og redningssentral
Ambulanse 113
Ambulanse og lege

INFO:
Skogbrannfaren kan man sjekke på Yr.no her >>

Du følger vel Brannvesenet Sør på Facebook?
Se større Facebook-boks >>

Artikkelvisninger
428776

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

 Brannvesenet Sør IKS hovedkontor i Mandal:
Tlf: 38 27 01 10   |   Faks: 38 26 48 62   |   post@brannsor.no

Post- og besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal

Øvrig kontaktinformasjon >>
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9

4550 Farsund

Øvrig kontaktinformasjon >>

Webløsning ©2014 av Salit