header-mobil-480

header-mobil-480

Hvert år fører uvettig bruk av fyrverkeri til bygningsbranner, skogbranner og gressbranner. I tillegg trenger mange personer legebehandling som følge av brann- og eksplosjonsskader. Fyrverkeri er i realiteten sprengstoff, og må behandles deretter.

Nye forskrifter
Fra og med 2008 gjelder nye forskrifter for salg og bruk av fyrverkeri. Det er innført totalforbud mot raketter med styrepinne. Fyrverkeri som kan forveksles med leketøy er også forbudt. Det vil fremdeles være tillatt å kjøpe og bruke bakkefyrverkeri. Fyrverkeri kan bare selges av forhandlere som har fått tillatelse av kommunen/brannvesenet. Fra og med nyttår 2010 skal alle utsalgssteder ha en ansvarlig person med sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening.

Følg fyrverkerireglene

 1. Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid
  Mens det fortsatt er lyst og før festen starter, bør man gjøre klart for fyrverkerioppskytingen. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal ligge utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Tenk over vindforholdene.
 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk
  Sjekk at fyrverkeriet er godkjent for bruk i Norge før du kjøper det. Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen. Legg merke til aldersgrensene. For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense. Det er 16 års aldersgrensegrense for bruk av stjerneskudd. Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig. Ikke hold og tenn på flere stjerneskudd samtidig. Det kan føre til en kraftig flamme og brannskader på hånden.
 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
  Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.
 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
  Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp. Lag en avfyringsrampe der fyrverkeriet står stødig.
 5. Bruk tennstav
  Ved opptenning bør det ikke brukes åpen flamme som kan bli så stor at den antenner fyrverkeriet direkte i stedet for lunta. En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.
 6. Sitt på huk, tenn lunta og gå unna
  Etter at lunten er tent bør man umiddelbart vende ansiktet vekk og komme seg i betryggende avstand fra fyrverkeriet. For å redusere sjansen for at man skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet, bør man under opptenning bruke vernebriller.
 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
  Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt opp. Inne i selve fyrverkeriet kan det være en hurtiglunte, som brenner svært raskt. Derfor kan antent fyrverkeri avfyres brått og uventet. Mange av personskadene som registreres i forbindelse med nyttårsfeiringen er ansikts- og øyeskader.
 8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
  Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som kan medføre antennelse. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søppelet, men leveres tilbake til forhandler. Unngå at barn bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri.
 9. Hold god avstand fra oppskytingen
  Sørg for at alle tilskuere holder god avstand. Minsteavstand er oppgitt i bruksanvisningen. Sikt aldri i retning av bygninger, kjøretøy, mennesker eller dyr. Hold kjæledyr innendørs.
 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen
  I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen, mens reaksjonstiden øker. La en voksen edru person ta seg av oppskytningen.

Lokale bestemmelser
Kommunen kan innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri. Det kan for eksempel være totalforbud mot bruk av fyrverkeri på steder med vernet bebyggelse eller ekstra stor brannfare. Som regel er det forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 18 og 02. Utenom denne tiden må man alltid ha tillatelse fra politiet. I tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser må du i tillegg ha brannsjefens tillatelse. Følg de lokale bestemmelsene om tid og sted for avfyring av fyrverkeri nyttårsaften. Er du i tvil, spør politiet eller brannvesenet.

Nødraketter og nødbluss
Det er ikke tillatt å skyte opp nødraketter i forbindelse med nyttårsfeiringen. Nødraketter/nødbluss skal kun benyttes dersom man er i en nødssituasjon. Utdaterte nødraketter og bluss skal returneres til forhandleren for destruksjon.

18-årsgrense
Husk at det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Uforsiktig og uvettig fyrverkeribruk hos barn og unge fører hvert år til mange branner og personskader. Her er det viktig at voksne tar ansvar, og ser til at barn og unge under 18 år ikke bruker fyrverkeri. Unntaket er mindre stjerneskudd, som har 12-års aldersgrense. Små stjerneskudd kan barn bruke så lenge de er under oppsikt av voksne. Stjerneskudd med totallengde over 30 cm har 18-årsgrense.

 

Velg tekststørrelse:
Brann 110
Brann og akutt forurensing
Politi 112
Politi og redningssentral
Ambulanse 113
Ambulanse og lege

INFO:
Skogbrannfaren kan man sjekke på Yr.no her >>

Du følger vel Brannvesenet Sør på Facebook?
Se større Facebook-boks >>

Artikkelvisninger
428743

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

 Brannvesenet Sør IKS hovedkontor i Mandal:
Tlf: 38 27 01 10   |   Faks: 38 26 48 62   |   post@brannsor.no

Post- og besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal

Øvrig kontaktinformasjon >>
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9

4550 Farsund

Øvrig kontaktinformasjon >>

Webløsning ©2014 av Salit