header-mobil-480

header-mobil-480

Brannvesenets organisering reguleres av "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen", eller populært bare kalt "Dimensjoneringsforskriften". Denne regulerer hvor lang utrykningstid brannvesenet skal ha til forskjellige områder og institusjoner i samfunnet - og det opereres med tre forskjellige innsatstider. § 4-8 i Dimensjoneringsforskriften forteller oss hvor lang tid vi har til rådighet:

§ 4-8.Innsatstid

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.
Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.
Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.

For å klare dette, har vi tilsammen 14 brannstasjoner og 1 depot i vår brannregion, disse er vist på kartet nedenfor. 

Brannstasjoner 

 

Beredskapsavd. oppgaver- og plikter:

  • være innsatsstyrke ved brann
  • være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
  • etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen

 

I forbindelse med byggeprosjekter dukker det opp spørsmål om maksimal bredde, svingradius vekt på brannvesenets kjøretøy samt plassering av høydemateriell. I skrivet som ligger i linken nedenfor så finner du data for dette. Vi har tatt utganspunkt i de gamle veiledningene, men lagt på litt på høydekravet da det opprinnelige ble for lavt.

Last ned dokumentet: pdfPlassering av kjøretøy.pdf

 

 toroddvar

Seksjonsleder 
Tor Oddvar Torkildsen
 
Velg tekststørrelse:
Brann 110
Brann og akutt forurensing
Politi 112
Politi og redningssentral
Ambulanse 113
Ambulanse og lege

INFO:
Skogbrannfaren kan man sjekke på Yr.no her >>

Du følger vel Brannvesenet Sør på Facebook?
Se større Facebook-boks >>

Artikkelvisninger
428771

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

 Brannvesenet Sør IKS hovedkontor i Mandal:
Tlf: 38 27 01 10   |   Faks: 38 26 48 62   |   post@brannsor.no

Post- og besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal

Øvrig kontaktinformasjon >>
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9

4550 Farsund

Øvrig kontaktinformasjon >>

Webløsning ©2014 av Salit