1235

 

 

2

Påsken 2019

Årets påske var en travel og krevende tid for Brannvesenet Sør. Størst i omfang var krattbrannen i Hægebostad, men også på påskeaften i Kvinesdal måtte våre brannmanskaper i aksjon. 

Takket være solid innsats og litt hjelp fra vinden, kunne vi pakke sammen lørdag ettermiddag.

Vi minner samtidig om at det fra 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det bekymrer oss at også denne brannen er påsatt. Bruk hodet og sunn fornuft med alt som genererer ild.


 


SRfAJTw

Siste nytt

Tilsynsrunde i Åseral kommune.  Flere nyheter ...

Y77G98y

SMS om tilsyn eller feiing?

Her kan du lese om veien videre og de forberedelser du må gjøre før vi kommer til nettopp deg.

1YQYK46

Bekymringsmelding

Vi jobber målrettet for å bedre brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper.

nbxsoDz.png

Skjemaer

Her finner du en oversikt over alle våre skjemaer. 

td7vHxK.png

Forebyggende avdeling

Jobber preventivt gjennom bistand med brannøvelser, undervisning med mer.

sistenytt

Boligseksjonen

Hjelper deg ivareta brannsikkerhet i hjemmet. Vi går tilsyn, feier og mye mer.

0htLtTP

Beredskapsavdelingen

Vår primæroppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken rammer som hardest.

JUMAfKd.png

Om oss

For deg som vil vite mer om våre arbeidsoppgaver, historikk eller annet som angår vår bedrift.

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit