header-mobil-480

header-mobil-480

Forebygende avdeling er lokalisert på brannstasjonene i Mandal og Farsund og tilsammen utgjør forebyggende arbeid 5 årsverk i BvS.

Våre oppgaver er regulert av "Brannloven" og omfatter i hovedsak disse emnene:

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn

c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering  av farlig stoff  og ved transport av farlig gods  på veg og jernbane

d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner

 

I våre 9 kommuner er det i underkant av 400 særskilte brannobjekter som vi fører tilsyn med i bestemte intervaller. Noen skal ha tilsyn årlig, mens andre holder det med tilsyn hvert annet år. Status for tilsyn gjøres opp til nyttår hvert år, og vi gjennomfører ca 90 % av samtlige tilsyn. Av forskjellige grunner vil det altid være noen objekter som vi ikke kan gjennomføre tilsyn med. Særskilte brannobjekter vil normalt vare bygninger hvor det er fare for mange omkomne i en brann. Det gjennomføres også tilsyn med større industrivirksomheter, og virksomheter som har stort brannpotensiale.

Utover tilsyn så driver vi også med informasjonstiltak ovenfor andre grupper i samfunnet, blant annet har vi i samarbeid med Agder Energi et opplegg for 6. klassinger. Samtlige skoler i vår region for tilbud hvert år om et spesialopplegg beregnet for 6. klassinger. Her får elevene informasjon om strøm og brannfarer, samt at alle får muligheten til å prøve ut et skumapparat mot en brann.

Vi forsøker også å gjennomføre en brannøvelse for samtlige kommunale pleieinstitusjoner i våre kommuner. Dette gjøres normalt på vårparten, men desverre er det ikke alltid vi får dette til.

I tillegg gjennomfører vi brannøvelser for virksomheter som ønsker hjelp til dette, dette tar vi forøvrig betalt for. I 2014 gjennomførte vi brannøvelser for ca.1200 personer. 

Vi kjører også årlige brannvernlederkurs, disse gjennomføres normalt rett før påske, i 2015 hadde vi 30 deltakere.

Våre lovpålagte oppgaver utføres gratis for publikum, vi tar dog betalt for brannernlederkurs og brannøvelser for virksomheter. Øvelser / informasjon som rettes mot elever i skolen ansees som en lovpålagt oppgave og utføres uten kostnad.

 

Ved Mandal brannstasjon 3 årsverk:

Brannmester Per Reinhardt Reinertsen

Brannmester Albert Gabrielsen

Brannmester Kjell Audun Strømme

 

Ved Farsund brannstasjon 1 årsverk:

Branninspektør Egil Olav Knustad

 

thorbjorn-hoyland
Seksjonsleder Torbjørn Høyland

Velg tekststørrelse:
Brann 110
Brann og akutt forurensing
Politi 112
Politi og redningssentral
Ambulanse 113
Ambulanse og lege

INFO:
Skogbrannfaren kan man sjekke på Yr.no her >>

Du følger vel Brannvesenet Sør på Facebook?
Se større Facebook-boks >>

Artikkelvisninger
198741

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

 Brannvesenet Sør IKS hovedkontor i Mandal:
Tlf: 38 27 01 10   |   Faks: 38 26 48 62   |   post@brannsor.no

Post- og besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal

Øvrig kontaktinformasjon >>
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9

4550 Farsund

Øvrig kontaktinformasjon >>

Webløsning ©2014 av Salit