header-mobil-480

header-mobil-480

Brannvesenet Sør vil bistå samtlige pleieinstitusjoner i vår region med en gratis opplæring/øvelsessrunde for de ansatte per år. Vi har tidligere valgt ut ett tema som vi har kjørt for alle institusjoner uavhengig av egne ønsker og behov. Forskrift om brannforebygging som kom 1.1.2016 regulerer behovet for øvelser/opplæring og branninstrukser. 

§12. Brukers systematiske sikkerhetsarbeid

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. Virksomheten skal iverksette:

  1. Rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
  2. Rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket
  3. Rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.
  4. Rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann.
  5. Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet.

Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann som følge av virksomhetens bruk av byggverk.

Punkt 2, 3 og 4 i §12 regulerer behovet for øvelser og opplæring. Det er derfor institusjonen selv som med bakgrunn i sin risikovurdering som må finne hvilke rutiner som skal gjelde ved en brann - og hvordan man skal øve for å sikre at disse fungerer i en reell hendelse.

 

 

Velg tekststørrelse:
Brann 110
Brann og akutt forurensing
Politi 112
Politi og redningssentral
Ambulanse 113
Ambulanse og lege

INFO:
Skogbrannfaren kan man sjekke på Yr.no her >>

Du følger vel Brannvesenet Sør på Facebook?
Se større Facebook-boks >>

Artikkelvisninger
233750

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

 Brannvesenet Sør IKS hovedkontor i Mandal:
Tlf: 38 27 01 10   |   Faks: 38 26 48 62   |   post@brannsor.no

Post- og besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal

Øvrig kontaktinformasjon >>
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9

4550 Farsund

Øvrig kontaktinformasjon >>

Webløsning ©2014 av Salit